Taksikring

Taksikring på eneboliger og leiegårder har i bygningsloven vært pålagt siden 1989. Taksikring gjør det tryggere for personer å ferdes på taket, og dette gjør det enklere å utføre oppgaver som snømåking, vedlikehold og rengjøring.

Taksikring innebefatter takstiger, stigetrinn og sikringslinekroker, som sikrer arbeid som skal utføres på taket. Taksikring omfatter også snøfangere.

Arbeidstilsynet fastsatte i 1989 nye forskrifter for taksikring og arbeid på tak. Etter dette ble det satt strengere krav for taksikring og krav til utstyr for dette. Vi i Albretsen & Grohshennig har inngående kunnskap om regelverket og sørger for at montering og funksjonalitet er i full overensstemmelse med gjeldende lover og regler på området.

Taksikring er vår spesialitet

Albretsen & Grohshennig er spesialister innen taksikring. Ved vårt blikkenslagerverksted produserer vi spesialtilpasset taksikring etter dine spesifikasjoner. Da besørger vi både produksjon av deler for taksikringen, i tillegg til at vi står for monteringen av utstyret. På den måten oppnår du optimal og sikker funksjonalitet.

Kvalitet har alltid vært vårt kjennetegn, og dette har bidratt til vår anerkjennelse som blikkenslager. Vi har lang fartstid i bransjen og har derfor godt innarbeidede rutiner som sikrer rask progresjon i oppdragene vi påtar oss. Vi leverer til kunder i Oslo, Akershus og Follo.