Vi leverer alt til taket

Albretsen & Grohshenning er en allsidig blikkenslager med solid kompetanse på tak. Våre løsninger retter seg mot boligblokker, rekkehus, næringsbygg og eneboliger, og vi utfører oppdrag både på skrå- og flate tak. Skråtak er vanligst på eneboliger og bygårder, mens flate tak dominerer på store bygninger som næringsbygg og boligblokker. Vi samarbeider med membran- og folietekkere som bistår oss der vi ikke selv har kompetanse.

Vi tilpasser produksjon og montering til ditt behov


Uansett om det dreier seg om rehabilitering av et eldre tak, eller om du ønsker å tekke et helt nytt tak, kan vi med vårt attraktive tilbud imøtekomme alle dine ønsker på området. Vi monterer taksten, plater, papp fra utvalgte produsenter. Bare produkter fra anerkjente merker blir implementert i våre løsninger.

Hver takkonstruksjon krever sin unike tilnærming. Med vår lange fartstid i bransjen kjenner vi til de utfordringer som gjerne oppstår i forhold til de ulike takkonstruksjoner. Dette gjør at vi er en sikker leverandør når det gjelder legging av tak.

Taktekking

Vi tilbyr taktekking både på skrå- og flate tak, blokker, hus og næringsbygg. Med lang erfaring og kompetanse, kan vi tilby sammensatte løsninger for ulike behove innenfor taktekking.

Taksikring

Taksikring gjør det tryggere for personer å ferdes på taket, og dette gjør det enklere å utføre oppgaver som snømåking, vedlikehold og rengjøring.

Takomlegging

Vi utfører takomlegging med taksten, plater og papp, både flate tak og skråtak.

Takrenner

Vi produserer takrenner etter dine spesifikasjoner, og vårt blikkenslagerverksted kan levere det meste.

Taklekkasje

Ved taklekkasje er det viktig å handle raskt da selv små lekkasjer kan skape store skader. Uansett om det dreier seg om en liten takskade som skal utbedres, eller du ønsker å få foretatt en komplett rehabilitering av taket, kan vi bistå deg.

 

Kontakt oss for mer informasjon rundt våre tjenester.