Vi produserer snøfangere

Snøfangere  monteres på taket og sørger for at snø og is ikke faller ned og påfører skade på personer og gjenstander. Snøfangere er altså et viktig element innen taksikring. Utformingen av snøfangere bør tilpasses takets form og helning for å oppnå optimal funksjonalitet. Selv om man investerer i snøfangere, er det likevel lurt å måke taket ved snørike vintere, både for å spare taket for overlast og for å unngå takras.

Vi har lang erfaring og solid kompetanse innen produksjon av snøfangere, og er en blikkenslager med lang fartstid i bransjen. Vi leverer snøfangere basert på gode innarbeidede rutiner og omfattende kunnskap om ulike utfordringer på området.

Et moderne blikkenslagerverksted

Snøfangerne produseres på vårt moderne blikkenslagerverksted. Våre avanserte fasiliteter gjør det mulig for oss å jobbe effektivt, og har derfor kort leveringstid på våre produkter.

Krever taket spesielle snøfangere, kan vi skreddersy en løsning som passer for akkurat dette. Vi har dessuten kompetanse og kapasitet til å påta oss krevende og omfattende oppdrag innen snøfangere.
Vi leverer snøfangere til kunder i både Oslo, Akershus og Follo.

Kontakt oss i dag for snøfangere!