Service & Vedlikehold

Vedlikehold av tak er viktig

Taket er den delen av huset som får størst påkjennig gjennom året. Ett tak som ikke er riktig montert og drenert for vann, gir store skader på huset.


Vi leverer også en tilstandsrapport ved avsluttet serviceoppdrag slik at man hele tiden vet hva som er gjort eller må gjøres på kort eller lang sikt.


Les mer om Service og Vedlikehold

Takomlegging

Takomlegging med takstein og takplater

Vi leverer komplette løsninger som inkluderer alt som skal til for at taket ditt skal tåle fremtidens vær.


I vår bedrift har kunnskap om tak gått i arv og vært utviklet gjennom over 100 år.
Vi utfører takomlegging med takstein, takplater og båndtekking. Vi ufører også takomlegging med membraner (folie og papp)

Les mer om takomlegging

Beslag

Beslag til vinduer

Vi leverer beslag i kobber, zink og rustfritt. I tillegg leverer vi beslag i aluminium og lakkert stål.

 

Vi lager og leverer beslag til vinduer, piper, og kanaler. Videre lager vi beslag til gesimser, i veggen, under veggen og gjerne hele veggen.

Les mer om Beslag

Taksikring

Taksikring, snefanger

Takstiger til feiergangbaner og snefangere kan monteres på de fleste tak. Vi bruker Kun typegodkjente produkter.

Dette kan leveres i mange forskjellige farger slik at det passer godt inn i eksisterende tak.


Les mer om taksikring